• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  Các sản phẩm

  • XCMG accessories XCMG crane accessories Steering shaft 134909451

   Phụ kiện XCMG Phụ kiện cần trục XCMG Trục lái 134909451

   134909451 Trục lái
   134910020 Trục lái
   137202565 Trục lái
   137500023 Trục lái
   137600092 Trục lái
   137800014 Trục lái
   138000736 Trục lái
   140600104 Trục lái
   142101029 Trục lái
   142200355 Trục lái
   142501168 Trục lái
   142701461 Trục lái
   143700176 Trục lái
   144501142 Trục lái
   144600008 Trục lái
   803083009 Trục lái
   860503813 Cụm trục dẫn động lái

  • XCMG Parts XCMG Crane Parts 804024949 BJ212-2202010 Drive Shaft

   Bộ phận XCMG Bộ phận cần trục XCMG 804024949 BJ212-2202010 Trục truyền động

   804024949 BJ212-2202010 Trục truyền động
   L820 ± 20 134910519 XZ25K5D.53V.1 Trục dẫn động hai trục phía trước
   134910518 XZ25K5D.53V lắp trục ổ đĩa
   134910497 XZ25K5D.59VI.2-4 Giá đỡ trục truyền động
   140703303 XDA60_EV.53.1 Trục truyền động thứ hai
   140703302 XDA60_EV.53.2 Trục truyền
   140703301 XDA60_EV.53 Lắp đặt trục truyền động
   140703300 XDA60_EV.53.3 Trục truyền động thứ hai
   140703299 XDA60_EV.53.4 Trục truyền động thứ ba
   134910555 XZ25K5D.53VI.1 Trục dẫn động hai trục phía trước

  • XCMG Crane Parts XCMG Parts Axle 110702017

   Bộ phận cần trục XCMG Bộ phận trục XCMG 110702017

   860528731 Nửa trục bên phải 110702026 Bánh răng trục

   116701325 Nửa trục 140700005 Nửa cầu bên trái thứ hai

   140700006 Cầu thứ hai nửa trục bên phải 140700097 Nửa trục

   140700098 Ba trục nửa bên phải 141902531 Ba cầu nửa bên trái

   141902532 Ba cầu nửa bên phải 142003957 Nửa trục

   800307456 Nửa trục 800369378 Cụm nửa trục phải

   800369379 Cụm nửa trục trái 806533974 Cụm nửa trục phải

   806533975 Cụm nửa trục bên trái 860512500 nửa trục

   860512505 Nửa trục 860521963 nửa trục

   860522452 nửa trục 860522455 nửa trục

   860522858 Cụm nửa trục 860522871 Bánh răng trục

   860524149 Nửa trục trái 860524150 Nửa trục phải

   860524171 Nửa trục (trái) 860524174 nửa trục (phải)

   860524350 Nửa trục trái 860524351 Nửa trục phải

   860524420 Nửa trục bên trái 86052442 nửa

   860524470 nửa trục (phải) 86052530 Nửa trục trái

   860525308 nửa trục bên phải 860525858 Cụm trục

   860528366 Nửa trục trái 860528369 Nửa trục phải

   860528628 nửa trục 860528630 Nửa trục

   860528731 Nửa trục 860528732 Nửa trục

   860529142 Nửa trục trái 860529144 Nửa trục phải

   860531422 Cụm nửa trục trái 860531423 Cụm nửa trục phải

   860532923 nửa trục (phải) 860532926 nửa trục (trái)

   860533394 nửa trục bên phải 860533414 Cụm nửa trục bên phải

   860533415 Cụm nửa trục bên trái

  • XCMG parts XCMG crane parts Spring Bracket assembly 138000303

   Bộ phận XCMG Bộ phận cần trục XCMG Bộ phận giá đỡ lò xo 138000303

   138000303 Lắp ráp khung lò xo 138700307 Lắp ráp khung lò xo

   130100465 Tấm áp trên 138701193 Đệm 138701193 Đệm

   60514106 Lắp ráp lò xo tấm thứ nhất 860514107 Lắp ráp lò xo tấm thứ hai

   860514108 Lắp ráp lò xo tấm thứ ba 860514109 Lắp ráp lò xo tấm thứ tư

   860514110 Lắp ráp lò xo tấm thứ năm 860501517 Bu lông trung tâm

  • China XCMG XCMG Crane Parts XCMG Crane Toolbox125401628

   Bộ phận cần trục XCMG XCMG Trung Quốc Hộp công cụ cần trục XCMG125401628

    

   125401628 Hộp công cụ cần trục XCMG phía sau bên trái 126100754 Hộp công cụ cần trục XCMG bên phải

   126100758 Hộp công cụ cần trục trái XCMG 127102334 Hộp công cụ cần trục XCMG

   127102342 Hộp công cụ cần trục XCMG 127102416 Hộp công cụ cần trục XCMG

   127102417 Hộp công cụ cần trục XCMG 127200681 Hộp công cụ cần trục XCMG

   127200711 Hộp công cụ cần trục XCMG 127301092 Hộp công cụ cần trục XCMG

   127301106 Hộp công cụ cần trục XCMG 127401159 Hộp công cụ cần trục XCMG

   127401215 Hộp công cụ cần trục XCMG 127401226 Hộp công cụ cần trục XCMG

   127401227 Hộp công cụ cần trục XCMG 127500488 Hộp công cụ cần trục XCMG

   127501101 XCMG Crane Toolbox 127601261 ​​XCMG Crane Toolbox

   127601719 Hộp công cụ cần trục XCMG 127704700 Hộp công cụ cần trục XCMG

   130103352 XCMG Crane Toolbox 130303953 XCMG Crane Toolbox

   130305251 XCMG Crane Toolbox 130306446 XCMG Crane Toolbox

   130700290 XCMG Crane Toolbox 13080013 Tool

   130800417 XCMG Crane Toolbox 130801443 XCMG Crane Toolbox

   130801444 Hộp công cụ cần trục XCMG 135606186 Hộp công cụ cần trục XCMG

   130801459 Hộp công cụ cần trục XCMG 134700806 Hộp công cụ cần trục XCMG

   134702294 XCMG Crane Toolbox 134703371 XCMG Crane Toolbox

   134703858 XCMG Crane Toolbox 134901170 XCMG Crane Toolbox

   134906064 XCMG Crane Toolbox 134906403 XCMG Crane Toolbox Bracket

   134908314 XCMG Crane Toolbox 134909053 XCMG Crane Toolbox

   134909277 Hộp công cụ cần trục XCMG 134909604 Hộp công cụ cần trục XCMG

   134910025 Hộp công cụ cần trục XCMG 134910163 Hộp công cụ cần trục XCMG

   135203642 Hộp công cụ cần trục XCMG 135203971 Hộp công cụ cần trục XCMG

   127704703 XCMG Crane Toolbox cài đặt 130002402 XCMG Crane Toolboxsignage

   13000252 Hộp công cụ cần trục XCMG Trọng tải 130102751 Hộp công cụ cần trục XCMG phía sau bên phải

  • XCMG crane accessories Front axle adjustment arm 860523986 Automatic clearance adjustment arm

   Phụ kiện cần trục XCMG Tay điều chỉnh trục trước 860523986 Tay điều chỉnh khe hở tự động

   860523986 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860524134 Cánh tay điều chỉnh khe hở tự động

   860524135 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860524432 Tay điều chỉnh khe hở tự động

   860525312 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860525463 Tay điều chỉnh khe hở tự động

   860528355 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860528362 Cánh tay điều chỉnh khe hở tự động

   860529135 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860529139 Tay điều chỉnh khe hở tự động

   860529277 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860529281 Cánh tay điều chỉnh khe hở tự động

   860532364 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860532935 Cánh tay điều chỉnh khe hở tự động

   860533166 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860533919 Tay điều chỉnh khe hở tự động

   860534518 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860536350 Tay điều chỉnh khe hở tự động

   860536356 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860553988 Cánh tay điều chỉnh khe hở tự động

   860555816 Tay điều chỉnh khe hở tự động 860555819 Tay điều chỉnh khe hở tự động

  • China XCMG XCMG accessories XCMG crane accessories outrigger hydraulic lock803100738

   Phụ kiện XCMG XCMG của Trung Quốc Phụ kiện cần cẩu XCMG phụ kiện khóa thủy lực ngoài 803100738

   803079994 Khóa thủy lực hai chiều 803081681 Khóa thủy lực một chiều

   803086369 Khóa thủy lực hai chiều 860515171 Khóa thủy lực

   860538240 Khóa thủy lực

  • China XCMG XCMG crane parts XCMG parts steering tank803200006

   Trung Quốc XCMG XCMG bộ phận cần cẩu XCMG bộ phận lái xe tăng803200006

   803200006 xe tăng lái

   134910246 bánh xe tăng lái

   134910313 giá đỡ xe tăng lái

   137800148 giá đỡ xe tăng lái

   137906366 hộp lái xe tăng

   137802735 cụm giá đỡ xe tăng lái

   137902833 lắp ráp giá đỡ xe tăng lái

  • China XCMG XCMG Crane Parts XCMG Parts drive shaft 804024949

   Trung Quốc XCMG XCMG Bộ phận cần trục XCMG Bộ phận truyền động trục 804024949

   804024949 Trục dẫn động BJ212-2202010L820 ± 20

   134910519 XZ25K5D.53V.1 Trục dẫn động hai trục phía trước

   134910518 XZ25K5D.53V lắp trục ổ đĩa

   Giá đỡ trục truyền động 134910497 XZ25K5D.59VI.2-4

   140703303 XDA60_EV.53.1 Trục truyền động thứ hai

   140703302 XDA60_EV.53.2 trục truyền động hộp số

   140703301 XDA60_EV.53 lắp đặt trục truyền động

   140703300 XDA60_EV.53.3 Trục truyền động thứ hai

   140703299 XDA60_EV.53.4 Trục truyền động thứ 3

   134910555 XZ25K5D.53VI.1 Trục dẫn động hai trục phía trước

  • XCMG Crane Parts XCMG Parts half axis 860528731

   XCMG Bộ phận cần trục XCMG Bộ phận nửa trục 860528731

   110702026 bánh răng nửa trục 140700005 Cầu thứ hai trục bên trái

   140700006 Cầu thứ hai trục bên phải 140700097 nửa trục

   140700098 Ba trục bên phải 141902531 Ba cầu trục bên trái

   141902532 Ba cầu trục bên phải 800369378 cụm nửa trục bên phải

   800369379 lắp ráp nửa trục trái 806533974 lắp ráp nửa trục phải

   806533975 nửa trục bên trái lắp ráp 860512500 nửa trục

   860512505 nửa trục 860521963 nửa trục

   860522452 nửa trục 860522455 nửa trục

   860522858 nửa trục lắp ráp 860522871 nửa trục

   860524149 nửa trục bên trái 860524150 nửa trục bên phải

   860524171 nửa trục (trái) 860524174 nửa trục (phải)

   860524350 nửa trục bên trái 860524351 nửa trục bên phải

   860524420 nửa trục bên trái 86052442 nửa trục

   860524470 nửa trục (phải) 86052530 nửa trục

   860525308 nửa trục phải 860525858 nửa trục lắp ráp

   860528366 nửa trục bên trái 860528369 nửa trục bên phải

   860528628 nửa trục 860528630 nửa trục

   860528731 nửa trục 860528732 nửa trục

   860529142 nửa trục bên trái 860529144 nửa trục bên phải

   860531422 lắp ráp nửa trục bên trái 860531423 lắp ráp nửa trục bên phải

   860532923 nửa trục (phải) 860532926 nửa trục (trái)

   860533394 nửa trục phải 860533414 nửa trục phải

   860533415 nửa trục bên trái lắp ráp 142003957 nửa trục

   800307456 nửa trục 116701325 nửa trục